dinsdag 14 maart 2017

Doorslaggevend

Morgen stem ik met volle overtuiging op de ChristenUnie. Deze vijf argumenten zijn voor mij doorslaggevend:
  1. De ChristenUnie staat bekend als een stabiel, constructief en betrouwbaar. De ChristenUnie bedrijft politiek met hoofd, hart en diepe overtuiging.
  2. De ChristenUnie maakt zich sterk voor een samenleving waarin ieder leven meetelt. Vanaf het allereerste begin tot allerlaatste eind. Daarom investeert de ChristenUnie in zorg voor het ongeboren leven, voor ouderen, voor gehandicapten, chronisch zieken en mensen met Downsyndroom. De ChristenUnie ziet om naar mensen die extra hulp en aandacht nodig hebben.
  3. De ChristenUnie gaat voor een samenleving waarin mensen de vrijheid hebben om vanuit hun geloof te leven. Zodat mensen zich vanuit hun diepste overtuigingen kunnen inzetten voor hun werk, buurt of school. Daarom staat de ChristenUnie pal voor het bijzonder onderwijs.
  4. De ChristenUnie voelt zich geroepen om onze kinderen een schone en gezonde schepping na te laten. De ChristenUnie wil in één generatie naar een schone energievoorziening en de verspilling van voedsel, energie en materialen tegengaan. Waardevolle natuur en dieren verdienen bescherming.
  5. De ChristenUnie wil dat mensen waardig ouder kunnen worden en is dus tegen de plannen voor ‘voltooid leven’. De plannen gaan uit van de mythe dat levensbeëindiging een puur individuele keus is, terwijl dit ook altijd familieleden, de omgeving, zorgverleners en uiteindelijk ook de samenleving raakt. Door hulp bij zelfdoding bij voltooid leven mogelijk te maken, bestaat het risico dat mensen hun gevoel van veiligheid verliezen, zich sneller overbodig voelen – al dan niet bewust vanuit hun omgeving. Het lijden van mensen moet serieus worden genomen. De ChristenUnie gelooft in de kracht van goede zorg, persoonlijke aandacht en begeleiding.  
De ChristenUnie is een partij ván christenen, vóór iedereen. Een stem op de ChristenUnie is een stem voor een hoopvol realistisch geluid.

Meer weten?

Klik hier voor de resultaten die de ChristenUnie de afgelopen jaren boekte
Lees hier hoe het verkiezingsprogramma door andere organisaties wordt beoordeeld

Schrijver Reinier Sonneveld beantwoordt de meeste gestelde vragen:
  1. Waarin verschilt de ChristenUnie nu van de SGP en het CDA?
  2. Gaat de ChristenUnie niet in tegen de scheiding van kerk en staat?
  3. De Bijbel is toch geen politiek handboek?
  4. Is de ChristenUnie niet te klein om een verschil te maken?
  5. Kan ik niet beter strategisch gaan stemmen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten